Menüü
Miia

Miia

Hinnatud: 0% Positiivne
liige alates Jan 25, 2014 Saada sõnum kasutajale

Kirjutan esseesid, arutlusi, kursusetöid, äriplaane ja lõputöid (kutsehariduskeskuse lõputöö, diplomitöö, bakalaureusetöö, magistritöö). Olen analüüsivõimeline ja paindlik erinevatele tingimustele. Oma töödes kasutan teaduslikke andmebaaside materjale ja palju võõrkeelseid kirjandusallikaid.

pakkumised Miia


Abistan nii akadeemiliste tööde kui erinevate äriliste projektide ja plaanide koostamise ja toimetamisega. Olen spetsialiseerunud akadeemiliste kirjatööde ja ettekannete koostamisele, konsultatsioonidele, nõustamistele, tõlkimistele, järelaitamistele, tööde täiendamisele ja ülevaatusele, keelelisele kontrollile. Aitan kirjutada erinevaid kirjalikke töid - referaadid, kursusetööd, praktikaaruanded, kirjandid, esseed, diplomi- ja bakalaureusetööd, magistritööd, äri- ja turundusplaanid. Koostan ka ettekandeid ja esitlusi. Vaata lähemalt kodulehelt: http://kirjakonto.wix.com/kirjutamine Võtan vastu ka kiireloomulisi töid! Selleks kirjuta täpne tähtaeg, millal tööd valmis saada soovid. Tekstide toimetajana on olnud minu ülesandeks ka leida õigekirjavead, parandada sõnajärjestust ja -valikut, kõrvaldada loogikavead lausetes ning vajadusel muuta sõnastust selgemaks ja üheselt arusaadavamaks. Kui on vajadus abistada mõne akadeemilise tööga, olen kas juhendaja rollis ja/või abistan koostamisel. Selleks, et täpsemalt informatsiooni saada töö erinevate etappide kohta, võtke palun ühendust. Selleks, et saaksin mõista, mida soovid - palun kirjuta e-kiri ja võimalusel saada ka kohe materjalid, mida soovid toimetada, nii saan ka sulle kiirelt vastuse anda. 1) Akadeemilise töö puhul edasta töö, mida on vaja toimetada ja kooli juhend. Võimalusel saada töö koos juhendaja kommentaaridega. Märgi juurde, mida soovid ja too välja olulised tegevused töö edasises käigus. 2) Puuduva töö puhul - kirjuta töö teema, eesmärgid ja kuidas kujutad ette töö edasist arengut, milliste tulemusteni soovid jõuda ja kuidas toimuks töö empiiriline analüüs. 3) Äriplaani/turundusplaani vms ettevõtte või ärilise projekti/tasuvusanalüüsi jaoks too välja kirjeldus, millega ettevõte tegeleb, kellele plaan esitamiseks läheb ja mis on vajalikud punktid ettevõtte ärilises või turunduslikus plaanis. Teostan või korrigeerin või juhendan töid mõistliku tunnihinde alusel või terviktöö puhul kokkuleppehinnaga. Töid teostan nii üle Interneti või erinevate asukohtade suhtes - kokkuleppel. Oma töös kasutan teaduslikke andmebaase, võõrkeelset kirjandust (inglise keel). Uurimuste/küsitluste analüüsiks kasutan statistikaprogrammi PSPP või SPSS ja Microsoft Office Excel 2016; andmesisestusprogrammiks on Microsoft Office Word 2016. Kui soovid saata omaltpoolt lisamaterjali, kirjuta kiri e-posti aadressile: kirjakonto@gmail.com Kui on küsimusi, kirjuta e-kiri. Igasugune anonüümsus on garanteeritud, plagiaatidega ei tegele ja teostatud töid ei hoia alles. Suhtlemine toimub edaspidi kas e-kirja teel, Facebookis või Skypes vastavalt soovile. Kirjutan ühe lehe 5€ eest. Kui soovid rohkem lehekülgi, siis telli vastav arv kordi. Palun enne tellimist kontakteeruda ja kirjeldada oma soove ja siis annan teada, kui palju maksma läheks ja mitu korda peaks tellima.