Menüü
loovkujundaja

loovkujundaja

Hinnatud: 100% Positiivne
kõrgeima reitingu saanud müüja kõrgeima reitingu saanud müüja
liige alates Mar 8, 2018
Saada sõnum kasutajale

pakkumised loovkujundaja

Ma aitan koostada uurimistöö projekti Hind €50

  • positive100% Positiivne

Kui Sul on vaja koostada uurimistöö projekt (uurimisplaan, uuringukavand jne), kuid vajad selle juures abi, siis oled õiges kohas. Aitan Sul koostada heal tasemel uurimistöö projekti, mis vastab just Sinu projektile esitatud nõuetele. Aitan koostada uue või ümber teha juba olemasoleva uurimistöö projekti. Saan Sind aidata juhul, kui Sul on olemas mingi ettekujutus uuritavast teemast, mis kuulub kas sotsiaal- või tervishoiuvaldkonda. Austan Sinu privaatsust, konfidentsiaalsus on 100% garanteeritud. Võtan töösse ainult ühe töö korraga ja teen selle valmis nii kiiresti kui võimalik. Tööde hinnad algavad 50 eurost (see on 1 ühik) ja kujunevad vastavalt sellele, kui mahuka ja keerulise projektiga on tegu ning kas on vaja arendada olemasolevat või teha uus projekt. Täpse hinna saan öelda, kui olen näinud materjale ja tean Sinu soove. Juhul, kui töö maht ületab 1 ühikut, tuleb tellida mitu ühikut. Kui soovid, et aitan, saada kavandatava uurimistöö üldinfo ja projekti koostamise juhend mulle enne tellimuse esitamist lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Kui Sul on küsimusi või vajad lisateavet, võta julgesti ühendust.

Ma aitan koostada projekti plaani Hind €25

  • positive100% Positiivne

Kui Sul on idee ja soovid selle teostamiseks teha projekti, kuid vajad selle juures abi, siis oled õiges kohas. Aitan Sul koostada heal tasemel projekti plaani, mis sisaldab projekti eesmärke, tegevus- ja ajakava ning eelarvet. Soovi korral koostan projekti loogilise raam-maatriksi (LRM) ja Gantt graafiku ning aitan projekti teostatavuse hindamisel (SWOT-analüüs, riskianalüüs). Aitan koostada uue projekti plaani või ümber teha juba olemasoleva. Saan Sind aidata juhul, kui Sul on idee ja mingi ettekujutus selle idee teostamiseks vajalikest tegevustest ja ressurssidest (raha, vahendid, ruumid, inimesed jne), kuluvast ajast ja projekti meeskonnast. Kui soovid projekti plaani esitada rahastuse taotlemiseks, siis on Sul olemas ka rahastaja nõuded taotlusele ja projektitaotluse vorm. Sinu idee kaitse on 100% garanteeritud. Kui töö on tehtud, kustutan sellega seonduva info oma arvutist. Austan Sinu privaatsust, konfidentsiaalsus on 100% garanteeritud. Võtan töösse ainult ühe töö korraga ja teen selle valmis nii kiiresti kui võimalik. Olen loomult perfektsionist, mis tagab alati töö kõrge kvaliteedi. Tööde hinnad algavad 25 eurost (see on 1 ühik). Töö täpse mahu saan öelda pärast seda, kui tean, kui mahuka ja keeruka projektiga on tegu. Juhul kui töö maht ületab 1 ühikut, tuleb tellida mitu ühikut. 25 euro eest aitan teha lihtsa ja väiksemahulise projekti plaani koos Gantt graafikuga (nt koolitöö, mille maht koos tiitellehe ja lisadega ei ületa 5 lk). Kui soovid, et aitan, saada kavandatava projekti üldinfo mulle enne tellimuse esitamist lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Kui Sul on küsimusi või vajad lisateavet, võta julgesti ühendust – kindlasti leiame lahenduse. NB! Projekt on ühekordne tegevuste kogum, mida iseloomustab konkreetne ajaperiood, täpselt planeeritud ressursid ja kindel organisatsioon ning mida viiakse ellu ainulaadse eesmärgi saavutamiseks.

Ma teen statistiliste andmete analüüsi ja esitan tulemused Hind €10

  • positive100% Positiivne

NB! Kui soovid andmeanalüüsi, siis loe kindlasti läbi allolev tekst ja kirjuta mulle ENNE TELLIMUSE ESITAMIST lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Kui Sul on kogutud statistilised andmed ja pole kusagilt võtta statistikut, kes aitaks neid analüüsida, siis oled õiges kohas. Aitan Sind andmete analüüsimisel ja vajaduse korral ka töötlemisel (struktureerimisel, kodeerimisel). Soovi korral aitan esitada analüüsi tulemused tabelite ja diagrammidena. Kasutan andmetöötlusprogrammi SPSS ja tabelarvutussüsteemi Microsoft Excel. Saan Sind aidata juhul, kui … 1. Kogutud andmed on sisestatud kas Excelis või SPSS-is. See tähendab, et on olemas korrektselt koostatud andmebaas (tööleht, mis sisaldab kõiki analüüsitavaid andmeid numbrites). Vajaduse korral juhendan, kuidas andmebaasi teha, kuid ma ei tegele andmete sisestamisega. 2. Saadad mulle oma andmebaasi ja mõõdiku (nt küsimustiku või vaatlusprotokolli), millega andmed on kogutud. Andmete kaitse on 100% garanteeritud. Kui töö on tehtud, kustutan nii andmebaasi kui ka kõik analüüsi tulemused oma arvutist. 3. Sul on ühemõttelised ja selged küsimused, millele otsid vastust. Vajaduse korral aitan küsimusi täpsustada vastavalt uurimistöö eesmärgile ja ülesannetele. 4. Saadad mulle oma ühemõttelised ja selged soovid selle kohta, mida pean tegema koos soovitud tähtajaga. Austan Sinu privaatsust, konfidentsiaalsus on 100% garanteeritud. Võtan töösse ainult ühe töö korraga ja teen selle valmis nii kiiresti kui võimalik. Teen tööd tükitööna. Ühe töö minimaalne maht on 1 ühik ehk 10 eurot. Kui töö maht ületab 1 ühikut, tuleb tellida mitu ühikut. Töö täpse mahu saan öelda pärast seda, kui tean Sinu soove ning olen näinud andmebaasi ja mõõdikut – palun saada need mulle enne tellimuse esitamist lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Tellitavate ühikute hulk sõltub Sinu vajadustest ja kujuneb alljärgnevalt: 1. Juhendamine, kuidas teha andmebaasi kas Excelis või SPSS-is või kuidas olemasolev andmebaas ümber teha – alates 10 eurost, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. 2. Andmebaasi korrigeerimine minu poolt – alates 10 eurost, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. Selleks vajan mõõdikut, mis on korrektne ja statistilise analüüsi jaoks sobiv. Mõõdikus peavad kõik küsimused/väited ja ka vastusevariandid olema nummerdatud ning vormistatud selliselt, et nad on kopeeritavad. 3. Andmebaasi kohandamine SPSS-is koos tunnuste struktureerimise ja kodeerimisega – alates 10 eurost, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. Seda pole vaja juhul, kui Sul on olemas korrektne andmebaas SPSS-is. Kui andmebaas on aga Excelis, siis mida rohkem on paljude vastusevariantidega nominaaltunnuseid, seda mahukam on töö. 4. Statistiliste andmete analüüsimine – alates 10 eurost, sõltuvalt uurimisküsimuste ja hüpoteeside hulgast. See tehtud saadan Sulle tulemilehed või syntax-i kõigi soovitud andmetega (kirjeldavad statistikud, testide tulemused jne). Analüüsimine ei sisalda tulemuste tõlgendamist ega teksti kirjutamist. 5. Tabelite ja diagrammide tegemine – alates 10 eurost, sõltuvalt tabelite ja diagrammide hulgast ja keerukusest. 6. Lisaks võin aidata ka statistiliste andmete analüüsi tulemuste tõlgendamisel ja kahe peatüki (Andmete analüüs, Tulemused) kirjutamisel – hind kokkuleppel. NB! Enne tellimuse esitamist otsusta, mida oled valmis ise tegema ja mis on need asjad, milles vajad kindlasti abi. Kõige odavam tuleb (1–2 ühikut), kui saadad mulle mõõdiku koos korrektselt koostatud SPSS andmebaasiga ja soovid ainult andmete analüüsi (vt punkt 4). Kui soovid, et aitan, kirjuta mulle ENNE TELLIMUSE ESITAMIST lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Kui on küsimusi või vajad lisateavet, võta julgesti ühendust!

Ma kujundan slaidi- ja stendiettekandeid PowerPoint-is Hind €10

  • positive100% Positiivne

Kui Sul on huvitavat infot ja materjal, millest soovid teha ettekande, kuid pole kedagi, kes teeks slaidid või posteri (stendiettekande), siis oled õiges kohas. Nii slaidi- kui stendiettekande tegemisel kasutan Microsoft PowerPoint-i. Valmis ettekandest teen soovi korral ka pdf-faili. Aitan Sul teha heal tasemel ettekande slaidid või stendi, mis vastab nii Sinu ootustele kui ka ettekande nõuetele: kujundan, küljendan, animeerin ja vajaduse korral ka toimetan. Kujundan uue ettekande või teen ümber juba olemasolevad slaidid või posteri. Soovi korral teen vajalikud tabelid ja diagrammid Sinu andmetest. Saan Sind aidata juhul, kui saadad mulle oma ühemõttelised ja selged soovid koos tähtajaga ning materjalid (teksti, pildid, joonised, tabelid jne). Kõik materjalid peavad olema kopeeritavad. Materjalide kaitse on 100% garanteeritud. Kui töö on tehtud, kustutan kõik materjalid ja ka valmis töö oma arvutist. Kui soovid, et teen ettekandesse tabelid ja diagrammid, pead saatma oma andmetabeli Exceli failina. Austan Sinu privaatsust, konfidentsiaalsus on 100% garanteeritud. Võtan töösse ainult ühe töö korraga ja teen selle valmis nii kiiresti kui võimalik. Teen muudatusi senikaua, kuni oled tulemusega rahul. Teen tööd tunnitasu alusel, 1 tund 10 eurot (see on üks ühik). Töö täpse mahu saan öelda pärast seda, kui tean Sinu soove ja olen näinud materjale – palun saada need mulle enne tellimuse esitamist lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Juhul kui töö maht ületab 1 tundi, tuleb teha mitu tellimust (tellida mitu ühikut). NB! Saan teha hea kvaliteediga esitluse ühe tunniga juhul, kui saadad mulle sisu ja kõik materjalid valmis kujul. Võin teha ettekande ka nii, et annad mulle ainult teema ja peamised alateemad, kuid selleks kulub rohkem tunde. Kui Sul on küsimusi või vajad lisateavet, võta julgesti ühendust.