Menüü
loovkujundaja

loovkujundaja

Hinnatud: 100% Positiivne
kõrgeima reitingu saanud müüja kõrgeima reitingu saanud müüja
liige alates Mar 8, 2018
Saada sõnum kasutajale

pakkumised loovkujundaja

Ma aitan koostada uurimistöö projekti Hind €50

  • positive100% Positiivne

Kui Sul on vaja koostada uurimistöö projekt (uurimisplaan, uuringukavand jne), kuid vajad selle juures abi, siis oled õiges kohas. Aitan Sul koostada heal tasemel uurimistöö projekti, mis vastab just Sinu projektile esitatud nõuetele. Aitan koostada uue või ümber teha juba olemasoleva uurimistöö projekti. Saan Sind aidata juhul, kui Sul on olemas mingi ettekujutus uuritavast teemast, mis kuulub kas sotsiaal- või tervishoiuvaldkonda. Austan Sinu privaatsust, konfidentsiaalsus on 100% garanteeritud. Võtan töösse ainult ühe töö korraga ja teen selle valmis nii kiiresti kui võimalik. Tööde hinnad algavad 50 eurost (see on 1 ühik) ja kujunevad vastavalt sellele, kui mahuka ja keerulise projektiga on tegu ning kas on vaja arendada olemasolevat või teha uus projekt. Täpse hinna saan öelda, kui olen näinud materjale ja tean Sinu soove. Juhul, kui töö maht ületab 1 ühikut, tuleb tellida mitu ühikut. Kui soovid, et aitan, saada kavandatava uurimistöö üldinfo ja projekti koostamise juhend mulle enne tellimuse esitamist lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Kui Sul on küsimusi või vajad lisateavet, võta julgesti ühendust.

Ma teen statistiliste andmete analüüsi ja esitan tulemused Hind €10

  • positive100% Positiivne

NB! Kui soovid andmeanalüüsi, siis loe kindlasti läbi allolev tekst ja kirjuta mulle ENNE TELLIMUSE ESITAMIST lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Kui Sul on kogutud statistilised andmed ja pole kusagilt võtta statistikut, kes aitaks neid analüüsida, siis oled õiges kohas. Aitan Sind andmete analüüsimisel ja vajaduse korral ka töötlemisel (struktureerimisel, kodeerimisel). Soovi korral aitan esitada analüüsi tulemused tabelite ja diagrammidena. Kasutan andmetöötlusprogrammi SPSS ja tabelarvutussüsteemi Microsoft Excel. Saan Sind aidata juhul, kui … 1. Kogutud andmed on sisestatud kas Excelis või SPSS-is. See tähendab, et on olemas korrektselt koostatud andmebaas (tööleht, mis sisaldab kõiki analüüsitavaid andmeid numbrites). Vajaduse korral juhendan, kuidas andmebaasi teha, kuid ma ei tegele andmete sisestamisega. 2. Saadad mulle oma andmebaasi ja mõõdiku (nt küsimustiku või vaatlusprotokolli), millega andmed on kogutud. Andmete kaitse on 100% garanteeritud. Kui töö on tehtud, kustutan nii andmebaasi kui ka kõik analüüsi tulemused oma arvutist. 3. Sul on ühemõttelised ja selged küsimused, millele otsid vastust. Vajaduse korral aitan küsimusi täpsustada vastavalt uurimistöö eesmärgile ja ülesannetele. 4. Saadad mulle oma ühemõttelised ja selged soovid selle kohta, mida pean tegema koos soovitud tähtajaga. Austan Sinu privaatsust, konfidentsiaalsus on 100% garanteeritud. Võtan töösse ainult ühe töö korraga ja teen selle valmis nii kiiresti kui võimalik. Teen tööd tükitööna. Ühe töö minimaalne maht on 1 ühik ehk 10 eurot. Kui töö maht ületab 1 ühikut, tuleb tellida mitu ühikut. Töö täpse mahu saan öelda pärast seda, kui tean Sinu soove ning olen näinud andmebaasi ja mõõdikut – palun saada need mulle enne tellimuse esitamist lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Tellitavate ühikute hulk sõltub Sinu vajadustest ja kujuneb alljärgnevalt: 1. Juhendamine, kuidas teha andmebaasi kas Excelis või SPSS-is või kuidas olemasolev andmebaas ümber teha – alates 10 eurost, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. 2. Andmebaasi korrigeerimine minu poolt – alates 10 eurost, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. Selleks vajan mõõdikut, mis on korrektne ja statistilise analüüsi jaoks sobiv. Mõõdikus peavad kõik küsimused/väited ja ka vastusevariandid olema nummerdatud ning vormistatud selliselt, et nad on kopeeritavad. 3. Andmebaasi kohandamine SPSS-is koos tunnuste struktureerimise ja kodeerimisega – alates 10 eurost, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. Seda pole vaja juhul, kui Sul on olemas korrektne andmebaas SPSS-is. Kui andmebaas on aga Excelis, siis mida rohkem on paljude vastusevariantidega nominaaltunnuseid, seda mahukam on töö. 4. Statistiliste andmete analüüsimine – alates 10 eurost, sõltuvalt uurimisküsimuste ja hüpoteeside hulgast. See tehtud saadan Sulle tulemilehed või syntax-i kõigi soovitud andmetega (kirjeldavad statistikud, testide tulemused jne). Analüüsimine ei sisalda tulemuste tõlgendamist ega teksti kirjutamist. 5. Tabelite ja diagrammide tegemine – alates 10 eurost, sõltuvalt tabelite ja diagrammide hulgast ja keerukusest. 6. Lisaks võin aidata ka statistiliste andmete analüüsi tulemuste tõlgendamisel ja kahe peatüki (Andmete analüüs, Tulemused) kirjutamisel – hind kokkuleppel. NB! Enne tellimuse esitamist otsusta, mida oled valmis ise tegema ja mis on need asjad, milles vajad kindlasti abi. Kõige odavam tuleb (1–2 ühikut), kui saadad mulle mõõdiku koos korrektselt koostatud SPSS andmebaasiga ja soovid ainult andmete analüüsi (vt punkt 4). Kui soovid, et aitan, kirjuta mulle ENNE TELLIMUSE ESITAMIST lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu. Kui on küsimusi või vajad lisateavet, võta julgesti ühendust!